Open Start Hardware Bakery Store

posted on 12 May 2015 14:48 by magazinethai in Retail directory Entertainment, Food, Idea

เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่

(Open Start Hardware Bakery Store)

เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังศึกษา พนักงานรัฐหรือบริษัท หรือแม้กระทั้งผู้หลงรักในการทำขนมและเบเกอรี่ไว้ว่าจะเป็นทำเพื่อขายหรือการทำกินเอง มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หากเราไปตามตลาดนัดไม่ว่าที่ใดๆ หรือตลอดจนร้านกาแฟ หรือแหล่งชุมชนต่างๆ มักจะเห็นขนมหรือที่เรียกกันสากลว่าเบเกอรี่ มีจำหน่ายอยู่อย่างมากมาย ทำให้ผู้ที่สนใจที่จะทำเป็นอาชีพหรือทำเบเกอรี่เพื่อไว้สำหรับทานเองในครอบครัว ต่างก็มองหาร้านค้าที่มีจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับทำขนม ธุรกิจ เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับสร้างรายได้ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่
 
ต้องการ เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ ต้องทำอย่างไร
 
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าขนมหรือเบเกอรี่นั้น เป็นอาหารของต่างประเทศดังนั้นอุปกรณ์และวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำล้วนแล้วแต่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์บางประเภทมีบริษัทนำเข้าหรือผลิตได้ในประเทศไทยแล้ว และปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสามารถสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
 
เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่
 
ขั้นตอนการเปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่
 
- สถานที่สำหรับ เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ ควรมีห้องหรือเป็นอาคารที่สามารถวางชั้นสำหรับแสดงสินค้าได้ ส่วนการตกแต่งร้านขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
- การใช้ระบบ Retail POS ซึ่งเป็นระบบสำหรับใช้บริหารร้านค้า เพื่อตรวจสอบปริมาณยอดขาย กำไรขาดทุน ปริมาณคลังสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการขายสินค้าและการจัดการร้านค้า หรือ ระบบขายปลีกส่ง
- แหล่งรับซื้ออุปกรณ์เบเกอรี่ ซึ่งเราสามารถค้นหาข้อมูลได้ในอินเตอร์เน็ต หรือ กรณีงานแสดงสินค้า งาน SME งาน ซึ่งจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั้งผลิตและนำเข้ามาแสดงตัวอย่างสินค้าต่างๆ พร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย ซึี่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ
- แหล่งเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากในการ เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงพอสมควร ในการนำสินค้ามาวางขายในร้าน ดังนั้นแห่งเงินทุนหมุนเวียน อาจจะต้องปรึกษากับทางธนาคารที่มีบริการเงินทุนสำหรับธุรกิจรายย่อย
- การโฆษณาร้านค้า ในปัจจุบันการ เปิดร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ นอกจากการสำรวจตลาดในท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตที่นับวันจะเติบโตมากยิ่งขึ้น แต่การส่งสินค้าจะต้องมีความระมัดระวังในความสูญเสียต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตมักจะอยู่ต่างจังหวัด การที่ร้านค้าขายอุปกรณ์เบเกอรี่ไม่มีเว็บไซต์จะทำให้เสียโอกาสการทำธุรกิจไปอีกช่องทางหนึ่ง
 

edit @ 19 Aug 2015 18:11:16 by MagazineThai